Политика за защита на личните данни

Уважаеми колеги, партньори и гости на нашата интернет страница,

Във връзка с влизането в сила, от 25 май 2018на Общия регламент за защита на личните данни – General Data Protection Regulation (GDPR) и за да отговори на новите законови изисквания, екипът на ИТК съобрази политиката си за сигурност на личните данни с новите изисквания.

Ние бихме искали да Ви предоставим възможност да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни, съобразена с новите, завишени изисквания за съхранение и ползване на личните данни на физическите лица.

Екипът на Института по транспорт и комуникации се отнася отговорно към събирането и ползването на личните данни на физическите лица.

В случай че желаете Вашите лични данни да бъдат редактирани, заличени, или пък да оттеглите съгласието за ползването им, бихте могли да се свържете с нас.

Чрез настоящата страница ние НЕ СЪБИРАМЕ и не ползваме информация за Вас.

С уважение,

Екипът на ИТК

ИТК започна работа по проект „Smart Rail“

От 1-ви май 2015 г. ИТК ООД започна работа по изпълнението на проекта „Smart-Rail“ (Интелигентни вериги за доставки, ориентирани към товарни услуги по железница) – 3 годишен НИРД проект, финансиран по програма на ЕК „Хоризонт 2020“, насочен към подобряване на железопътните услуги за товародателите чрез набор от иновативни мерки на базата на пет ключови показателя за изпълнение: надеждност, срок за доставка, разходи, гъвкавост и проследимост. Общо 19 организации от 11 държави са включени в проекта, с цел да трансформират TЕМ-T железопътни коридори в единна главна европейска мрежа, отговаряща на нуждите и изискванията на товародателите и доставчиците на услуги.

За повече информация посетете: Smart Rail project

Smart Rail.jpg

Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи” за Лот 3 на АМ Струма

ES OPT NKJI


Започна работа по изпълнението на проект „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи” за Лот 3 на АМ Струма”

На 28 август 2014 г., с подписването на договор с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти, стартира изпълнението на проекта „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи” за Лот 3 на АМ Струма”. Проектът е част от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и се финансира от Кохезионния фонд на ЕС. Изпълнител по договора е Обединение „АНИСА-ИТК-ППМ 2014”, включващо следните компании: АНИСА-M ЕООД (водещ партньор), Институт по транспорт и комуникации ООД и Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД. Работата по изпълнение на договора включва: актуализиране на прогнозата на трафика; актуализиране на анализа „разходи-ползи“ за проектното трасе и подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Стойност на договора възлиза на 212 121,000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 56 седмици (392 дни).

АМ „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. Именно в Кресненското дефиле е и най-трудната за изпълнение част. АМ „Струма” е част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата.

Автомагистрала „Струма“ е разделена на четири лота:

 • Лот1, Долна Диканя до Дупница,
 • Лот 2, Дупница до Благоевград,
 • Лот 3, Благоевград до Сандански,
 • Лот 4, Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата.

Лот 1 е пуснат в експлоатация, а Лотове 2 и 4 в момента са в процес на изграждане. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29, с две платна с приблизителна дължина от 62 км, разделена на три подучастъка, както следва (посочени са приблизителните километражи и дължини):

 • Лот 3.1, Благоевград до Крупник, с дължина от около 17 км със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина около 2 км, близо до с. Железница.
 • Лот 3.2, между Крупник и Кресна. Този участък с приблизителна дължина от 21 км преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15,5 км.
 • Лот 3.3, с приблизителна дължина от 23 км от Кресна до Сандански.

 

 

ИТК участва в семинар Моделиране на автомобилния трафик и градския транспорт със софтуерните продукти на PTV

На 19.03.2013 г. се проведе първия по рода си PTV Семинар за транспортно планиране и моделиране, организиран в България. PTV е най-големият и световно известен създател на софтуер за транспортно моделиране. В семинара взеха участие български и чуждестранни експерти в транспортното планиране и моделиране, които обмениха знания, опит и идеи относно последните развития в транспортния сектор. Международни и български лектори представиха иновативни приложения на софтуерите и обсъдиха съвременните методи за моделиране на транспорта.
В качеството си на първия за България лицензиран потребител на PTV VISUM и по покана на организаторите от PTV Group, Институтът по транспорт и комуникации взе участие в семинара с трима свои представители и изнесе презентация на тема „Готови за предизвикателството: решаване на сложни мултимодални транспортни системи със специализиран софтуер.

Приключва работата по проект СИВИТАС Ренесанс

След 4-годишна работа проектът Ренесанс от инициативата на Европейската комисия СИВИТАС Плюс за по-екологично чист и по-добър транспорт в градовете е към своя край. Община Горна Оряховица е партньор по проекта Ренесанс и за сега единствен български град, участващ в демонстрационен СИВИТАС проект. Институтът по транспорт и комуникации е консултант на Горна Оряховица.
Инициативата, проектът и участието на Горна Оряховица в тях, както и постигнатите предварителни резултати, бяха представени на 17.07.2012 г. на кръглата маса на тема Взаимодействието между транспорта и екологията в дългосрочен план – гаранция за ефективност и по-чиста околна среда. Дискусията бе организирана съвместно от Научно-техническият съюз по транспорта, Института по транспорт и комуникации и община Горна Оряховица, Министерството на околната среда и водите и Центъра за градска мобилност – София.
Снимки от събитието
100_1151 (1280x722)
100_1146 (1280x960)100_1144 (1280x960)

Презентация по проекта Сивитас Ренесанс можете да намерите тук.
Брошура за участието на Горна Оряховица можете да намерите тук.

Проект за Интегриран градски транспорт в град Варна

През януари 2011 година стартира проектът за Интегриран градски транспорт в град Варна. Малко повече от година по-късно, през март 2012 година главният изпълнител РОМ Транспортейшън Енжиниъринг от Израел, съвместно с българските фирми Институт по транспорт и комуникации ООД и Трафикконсулт БГ ЕООД като под-изпълнители, успешно завърши проекта, който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт”. През януари 2011 година стартира проектът за Интегриран градски транспорт в град Варна. Малко повече от година по-късно, през март 2012 година главният изпълнител РОМ Транспортейшън Енжиниъринг от Израел, съвместно с българските фирми Институт по транспорт и комуникации ООД и Трафикконсулт БГ ЕООД като под-изпълнители, успешно завърши проекта, които се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт”. Основната цел на тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е развитието на устойчива и интегрирана система за градски транспорт, допринасяща за подобряване на жизнените и екологични условия. Конкретните цели на схемата са:

 • създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
 • изграждане на по-достъпна вторичната инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове масов градски обществен транспорт;
 • повишаване привлекателността на масовият градски обществен транспорт;
 • въвеждане на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси;
 • осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Свързване на Европа: новата основна транспортна мрежа на ЕС

На 19 октомври 2011 г. Европейската комисия прие предложение да бъдат преобразувани съществуващите понастоящем разнородни европейски автомобилни, железопътни и водни пътища, и летища, в единна транспортна система (TEM-T) – мултимодална транспортна мрежа, която улеснява значително прехвърлянето на пътници и товари от автомобилен към железопътен и други видове транспорт. Новата мрежа ще премахне пречките, ще подобри инфраструктурата и ще рационализира трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и бизнеса в целия ЕС. Тя ще подобри връзките между различните видове транспорт и ще допринесе за постигане на целите на ЕС в областта на промяна на климата – намаляване с 60% на емисиите от транспорта най-късно до 2050 г. (виж Бялата книга за транспорта, публикувана по-рано тази година).
След двугодишен процес на консултации, резултат от която е новата политика, се създава основна транспортна мрежа, която трябва да бъде изградена до 2030 г. и да образува транспортния гръбнак на единния европейски пазар. Предложенията за финансиране на ЕС в областта на транспорта за периода 2014 – 2020 г., също са тясно фокусирани върху финансирането на тази основна транспортна мрежа, изграждане на липсващите трансгранични връзки, премахването на пречките и създаване на интелигентна транспортна мрежата.
Новата основна мрежа ТЕМ-Т ще бъде допълнена от широка мрежа от довеждащи връзки на регионално и национално ниво. Тя до голяма степен ще бъде финансирана от държавите-членки, като съществуват някои възможности за ползване на финансиране от ЕС в областта на транспорта, както и финансиране на регионално ниво, включително и посредством иновативни финансови инструменти. Целта е към 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските пътници и товари до захранващата мрежа да бъде постепенно намалено до максимум 30 минути. Като цяло новата транспортна мрежа ще дава възможност:

 • по-безопасно пътуване при по-малко задръствания,
 • по-лесни и по-бързи пътувания.

Мрежата TEМ-T е изградена на две нива: основна мрежа, която ще бъде завършена до 2030 г., и захранващата я широкообхватна мрежа, която да бъде завършена до 2050 г. Двете нива на мрежата включват всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, вътрешен воден и морски транспорт, както и интермодалните платформи. 10 коридора ще предоставят базата за съгласувано развитие на инфраструктурата в рамките на основната мрежа. Тези коридори, които ще включват най-малко 3 вида транспорт, 3 държави-членки и 2 трансгранични участъка, ще обединят съответните страни, както и съответните институции и потребителите. Европейски координатори ще председателстват работни групи за коридорите (наричани още „коридорни платформи“), които ще обединят всички заинтересовани страни.
Новата основна мрежа ще свърже:

 • 83 основни европейски пристанища с железопътни и шосейни връзки
 • 37 ключови летища с железопътни връзки до големите градове
 • 15 000 км високоскоростни железопътни линии
 • 35 големи трансгранични проекта, насочени към намаляване на бариерите.

Транспортната инфраструктура изисква огромни инвестиции и големият дял от тях ще се осигурява от държавите-членки. Ролята на Европа по отношение на инвестициите и координацията е да създава добавена стойност, като премахва пречките и попълва липсващите връзки, както и да подпомага създаването на функционираща европейска транспортна мрежа.
През следващия финансов период 2012 – 2020 г. механизмът за свързване на Европа ще предостави за транспортната инфраструктура 31.7 милиарда евро. Делът на съфинансиране от ЕС за проекти по основната TEМ-T са:

 • До 50 % за проучвания.
 • До 20 % за строителство
 • До 40% за трансгранични проекти, засягащи железопътни връзки и вътрешни водни пътища и
 • До 50% за определени проекти, като ERTMS, например.

Повече информация може да намерите тук.

Център за транспортни изследвания и знания

Центърът за транспортни изследвания и знания (TRKC) съдържа база данни с актуална информация за европейските транспортни изследвания и проекти със свободен достъп. Той е създаден с цел повишаване на информираността за резултатите от транспортните изследвания и проекти на европейско, национално и международно ниво. TRKC предоставя анализи за това как резултатите от научни изследвания в областта на транспорта могат да бъдат използвани за стимулиране на иновациите в транспорта и за очертаване на европейската транспортна политика за устойчива мобилност. На този етап TRKC събира, структурира и анализира резултатите от транспортните изследвания от Европейското научноизследователско пространство и разпространява придобитите знания чрез специализирания уеб портал на TRKC.
Информационният портал на TRKC включва:

 • информация за повече от 300 текущи и приключили европейски, национални и международни транспортни проекти и изследователски програми и около 6500 проучвания;
 • актуална база данни с 425 проекта по 6та Рамкова програма и повече от 200 проекта по 7ма Рамкова програма;
 • основните резултати и политически последици от проектите са изведени и категоризирани в ключови тематични области;
 • кратки тематични брошури обобщаващи резултатите от последните изследвания;
 • информация за транспортни събития, публикации и контакти, връзки към държавни транспортно-изследователски институции, професионални организации, информационни центрове;
 • речник на свързаните с транспорта съкращения.