Мисия

Като независим консултантски институт, мисията на ИТК е да допринася за устойчивото развитие на транспорта и икономиката предоставяйки на своите клиенти висококачествени, обективни и надеждни анализи, информация и консултации.