Партньори

В работата по международни проекти Институтът по транспорт и комуникации си е сътрудничил с над 50 водещи чуждестранни и български консултантски фирми и е предпочитан партньор за България за много от тях:

 • ASFiNAG, Max Herry Consuling, Vienna Consulting от Австрия
 • AEA Technology, Arup, КPMG Management consulting, Mott MacDonald, Scott Wilson, Wilbur Smith Associates Inc., WS Atkins International и др. от Великобритания
 • DE-Consult, Dornier Consulting, GOPA-Consultants, HPC Hamburg Port Consulting, ILF Consulting engineers, Kraiburg, и др. от Германия
 • Doxiadis Associates S.A. от Гърция
 • COWI Consulting Engineers and Planners AS, NTU Strategic Development & Consulting от Дания
 • CIE от Ирландия
 • GETINSA, IBERINSA, INECO от Испания
 • BONIFICA, Interport di Padova, NET Engineering, T.E.C.N.I.C. и др. от Италия
 • Чакар & Партнерс и Балкан Консултинг от Македония
 • DTV Consultants, NEA Transport researches and training, NEI/ECORYS, TEBODIN Consultants & Engineers, Railplan, Royal Haskoning, Witteveen+Bos, и др. от Нидерландия
 • ARCADIS, Bechtel International, Wilbur Smith Associates, Louis Berger International, TERA Transportation and Economic Research Associates. от САЩ
 • EGIS BCEOM International, SYSTRA, Louis Berger S .A. и др. от Франция
 • Ernst Basler + Prtner AG –Швейцария
 • Алкор, БИКО Груп, Datamap България, Delloitte & Touche България, Денел, Евротранспроект, Институт по морски транспорт, Летище Горна Оряховица, Маркет Тренд, Мениджмънт иновации, Нюдейта, Пътпроект, Рейлстар, Технотест, Трансгео, Транспроект, Транссистем, Янтра транспорт и много др. от България