На 19.03.2013 г. се проведе първия по рода си PTV Семинар за транспортно планиране и моделиране, организиран в България. PTV е най-големият и световно известен създател на софтуер за транспортно моделиране. В семинара взеха участие български и чуждестранни експерти в транспортното планиране и моделиране, които обмениха знания, опит и идеи относно последните развития в транспортния сектор. Международни и български лектори представиха иновативни приложения на софтуерите и обсъдиха съвременните методи за моделиране на транспорта.
В качеството си на първия за България лицензиран потребител на PTV VISUM и по покана на организаторите от PTV Group, Институтът по транспорт и комуникации взе участие в семинара с трима свои представители и изнесе презентация на тема „Готови за предизвикателството: решаване на сложни мултимодални транспортни системи със специализиран софтуер.