Клиенти

През годините на своята дейност ИТК е работил по проекти, възложени и/или финансирани от редица международни и български институции и инициативи, сред които:

 • Комисия на Европейския съюз
 • Генерални Дирекции на ЕК: ІА, Транспорт и енергетика, Регионална политика
 • Европейска инвестиционна банка
 • EDV/Senter International– Агенция на Министерството на икономиката на Нидерландия
 • GTZ Deutche Gessellschaft fuer Technische Zusammenarbeit GmbH – Германия
 • AFD –Агенция за развитие на Франция
 • Регионален екологичен център за ЦИЕ
 • Световна банка
 • Агенция за развитие на търговията на САЩ
 • Инициатива за развитие на Южните Балкани
 • EcoLinks – инициатива на Агенцията за международни развитие на САЩ
 • Главно управление на пътищата/ ИА “Пътища”/ Ф “РПИ”
 • Министерство на транспорта
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на икономиката
 • Столична община
 • Община Кърджали
 • Община Горна Оряховица
 • НК “Железопътна инфраструктура”
 • ДП “Пристанищна инфраструктура”
 • Столична компания за градски транспорт и др.
 • Както и редица частни възложители.