ES OPT NKJI


Започна работа по изпълнението на проект „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи” за Лот 3 на АМ Струма”

На 28 август 2014 г., с подписването на договор с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти, стартира изпълнението на проекта „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи” за Лот 3 на АМ Струма”. Проектът е част от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и се финансира от Кохезионния фонд на ЕС. Изпълнител по договора е Обединение „АНИСА-ИТК-ППМ 2014”, включващо следните компании: АНИСА-M ЕООД (водещ партньор), Институт по транспорт и комуникации ООД и Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД. Работата по изпълнение на договора включва: актуализиране на прогнозата на трафика; актуализиране на анализа „разходи-ползи“ за проектното трасе и подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Стойност на договора възлиза на 212 121,000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 56 седмици (392 дни).

АМ „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. Именно в Кресненското дефиле е и най-трудната за изпълнение част. АМ „Струма” е част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата.

Автомагистрала „Струма“ е разделена на четири лота:

  • Лот1, Долна Диканя до Дупница,
  • Лот 2, Дупница до Благоевград,
  • Лот 3, Благоевград до Сандански,
  • Лот 4, Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата.

Лот 1 е пуснат в експлоатация, а Лотове 2 и 4 в момента са в процес на изграждане. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29, с две платна с приблизителна дължина от 62 км, разделена на три подучастъка, както следва (посочени са приблизителните километражи и дължини):

  • Лот 3.1, Благоевград до Крупник, с дължина от около 17 км със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина около 2 км, близо до с. Железница.
  • Лот 3.2, между Крупник и Кресна. Този участък с приблизителна дължина от 21 км преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15,5 км.
  • Лот 3.3, с приблизителна дължина от 23 км от Кресна до Сандански.