В рамките на проект СИВИТАС и по-специално при изпълнението на Мярка 1.4, авторски колектив на ИТК разработи документ “Проучване на институционалните и финансови условия за конвертиране на автобусите на градския транспорт и употреба на алтернативни горива в Община Горна Оряховица”. В рамките на 70 стр. екипът е направил преглед на различните видове алтернативни горива, приложението им в транспортния сектор, възможностите за снабдяване на Горна Оряховица с такъв тип горива и приложението им в обществения транспорт в града. Базирайки се на този документ работният екип по проект СИВИТАС избра сгъстеният природен газ (метан) като тип алтернативно гориво за конвертирането на автобусите от градския транспорт на Горна Оряховица. Документът е достъпен за сваляне оттук.

Posted in: Архив.
Last Modified: октомври 24, 2013