От 01.05.2010 г. в Институт по транспорт и комуникации бе разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
На 16.07.2010 г. ИТК успешно премина сертификационен одит, извършен от Bureau Veritas Certification. Удостоверено бе, че системата за управление е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
В резултат ИТК получи сертификат №: BG120074Q с обхват на сертификацията:
“Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, обучение, управление и изпълнение на проекти по национални и международни програми / проекти и фондове в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.”

Posted in: Архив.
Last Modified: октомври 24, 2013