Статистически данни и обработка

ИТК има значителен опит в събирането, обработването и анализа на транспортни, търговски и икономически статистически данни необходими за формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на транспортната политика, както и за разработване на транспортни проекти. Фирмата има опит и в организирането, провеждането и обработка на резултати от транспортни анкети за проучване на търсенето на транспортни услуги.