Транспортно прогнозиране и планиране

Институтът има опит в изготвянето на:

  • Стратегически планове за развитие на транспорта
  • Краткосрочни и дългосрочни планове, разработени с помощта на транспортни модели
  • Транспортни модели по видове транспорт
  • Анализ на транспортни потоци
  • Ценови модели за нуждите на прогнозирането на транспортното търсене
  • Стратегически перспективи за развитие на трафик потоците и транспорта