Обучение и изграждане на капацитет

ИТК предлага услуги по:

  • Организиране и провеждане на курсове за обучение
  • Управление на проекти за обучение