Технически и финансов одит, тръжни документации, бизнес консултации

  • Проект за тръжна документация, вкл. техническа спецификация и количествени сметки за поетапно отпечатване и пакетиране на годишни и краткосрочни винетни стикери за 2008, 2009 и 2010 г.
  • Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП за ново строителство и ремонт на пътни и ВиК обекти в Бизнес парк София
  • Концепция за участие в процедура за концесиониране на пристанищен терминал Варна – Запад
  • Наръчник за провеждане на процедури, контрол и работа по Програма ИСПА на ЕС в рамките на ИА “Пътища”
  • Одит на плащания и изпълнение на строителни работи