Интермодален транспорт

  • Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в Южния централен район на планиране – Пловдив
  • Подобряване на морските връзки между коридора ТРАСЕКА и ТЕН коридорите
  • Пред-инвестиционно проучване за изграждане на интермодален терминал в района на Пловдив или Димитровград
  • Стратегически план за развитие на пристанище Лом