Градски обществен транспорт и екология

  • CIVITAS Plus – инициатива за по-добър и чист градски транспорт в европейските градове
  • Институционални въпроси, свързани със съ-финансирането от фондовете на ЕС на проекти за градския транспорт в България
  • Анализ и предложения за управление на транспортната система на град София в краткосрочен план (масов обществен пътнически транспорт без маршрутни таксита)
  • Изследване на градските пътувания до и от месторабота
  • Проучване на състоянието, приоритетните проблеми и нужди на обществения транспорт в гр.София, България
  • Развиване на екологичен транспорт в община Кърджали на база на алтернативни горива и видове транспорт
  • План за институционално развитие на обществения транспорт в София
  • Транспорт, околна среда и здраве в Централна и Източна Европа
  • Семинар по Оценка въздействието върху околната среда
  • SPUTNIC (Strategies for Public Transport in Cities) – Стратегии за обществения транспорт в градовете