Пътища и автомобилен транспорт

 • Пред-инвестиционно проучвания за изграждане на трети мост над р. Дунав при Силистра – Калараш
 • Предварително проучване за концесиониране на АМ “Хемус”
 • Концепция за въвеждане на електронна система за такси по пропътувано разстояние в България
 • Изследване на настоящия и средно-срочна прогноза за трафика в района на гр. Пловдив
 • Въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2006/38/ЕС за таксуване на тежкотоварните превозни средства при ползване на някои инфраструктури
 • Наръчник за проектиране на пътища, съобразени с нуждите на двуколесните моторни превозни средства
 • Етапен подход и варианти за въвеждане на платено ползване по време на определени участъци от РПМ от МПС
 • Проучване и оценка на обхвата и възможностите за въвеждане на пътни такси за ползване на Републиканската пътна мрежа и изготвяне на финансов и икономически модел за изчисляване на таксите
 • Изграждане на съвременна база за тестване на товарни превозни средства
 • Разработване на таксова нормативна уредба за ползване на Републиканската пътна мрежа
 • Проучване и оценка на икономическата и финансова ефективност за изграждането на АМ “Тракия” и “Черно море” като част от Транс-европейски коридор № 8
 • Разработване на макет за концесионен договор и анализ на фактическата и правна обстановка за реализиране и финансиране на проекта за АМ “Марица”
 • Правен, финансов, икономически, технически, екологичен и социален анализи за отдаване под концесия на АМ Калотина – София – Ябланица
 • Осъвременяване на разходите за транспортна инфраструктура в присъединяващи се страни
 • Анализи за отдаване на концесия на АМ “Марица”, участъка Оризово – Капитан Андреево
 • Проучване на възможностите за разкриване на допълнителни ГКПП между България и Гърция