Железопътни линии и железопътен транспорт

 • Техническа помощ за изграждане на железопътна линия Кичево – граница с Албания/БЮР Македония
 • Състояние и перспективи на пазара на железопътния транспорт
 • Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Видин – София
 • Разработване на дългосрочен план за поддържане на НК “Железопътна инфраструктура”
 • Проучване на пътническия железопътен транспорт и прогноза
 • Изготвяне на стратегия за управление на активите на НК “Железопътна инфраструктура
 • Модернизация на транзитните железопътни транспортни коридори на Р България
 • България и Румъния: Проучване на железопътните коридори и граничните преходи
 • Организационно преструктуриране на железниците, Развитие на управлението на железопътната инфраструктурна компания
 • Намаляване престоите на влаковете на железопътните гранични преходи в Югоизточна Европа
 • Икономически, социален и финансов анализи за изграждане на втория Дунав мост
 • Намаляване престоя на влаковете на българските ГКПП
 • Разширение на Транс-европейската мрежа за товарен транспорт
 • Осъвременяване на разходите за транспортна инфраструктура в присъединяващи се страни
 • Съдействие при реорганизиране на финансовото управление, счетоводно обслужване и процедури на БДЖ