etis-plusПрез месец септември 2009 г. Институтът по транспорт и комуникации започна работа по амбициозния проект на ГД Транспорт и енергетика на Европейската Комисия ЕTIS Plus за проектиране и изграждане на Европейска транспортна информационна система. Проектът се изпълнява от консорциум от 18 реномирани консултантски фирми в областта на транспорта от Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Франция и ИТК от България, ръководен от НЕА Транспортни проучвания и обучение.
Проектът цели създаването на он-лайн база данни за хармонизирани данни за транспорта в Европа. Крайният резултат на ETIS Plus, който ще продължи до 2012 г. ще бъде база данни за 2010 г. за нуждите на моделите на ЕК за симулиране и прогнозиране на транспортните потоци като TRANSTOOLS и TREMOVE.
Институтът по транспорт и комуникации е ръководител на един от 13-те работни пакети и участва в още 3 работни пакета:

  • Изграждана на база данни – детерминати и индикатори
  • База данни транспорт и логистика и
  • База данни пътнически пътувания

Ръководеният от ИТК работен пакет “Иновативни и разходно-ефективни методи за събиране на данни в присъединяващите се и съседните държави” се занимава със специфичните нужди на тези страни за постепенно изграждане на бази данни, отговарящи на европейските стандарти. За попълване на липсващите данни и повишаване на качеството са необходими ефикасни и ефективни методи. В рамките на този работен пакет ще бъдат предложени и до колкото е възможно – тествани такива пилотни методи. Допълнително ще бъде оценена институционалната организация за събирането на данни, свързани с целите на транспортната политика и въз основа на сравнителен анализ ще бъдат предложени и тествани подобрения.
Повече информация по проекта е налична на www.etisplus.eu

Posted in: Архив.
Last Modified: октомври 24, 2013