tracecaВ рамките на проект EUROPEAID “Повишаване на капацитета за обучение в страните от ННД (ТРАСЕКА)” беше разработен атлас “ТРАСЕКА – транспорт и търговия”. Двуезичният атлас (английски и руски език) е част от изготвените материали за обучение в областта на транспортното планиране, инвестиционните оценки и мултимодалния транспорт и интеропераболност.
Атласът е както учебен материал, така и работен документ. Той представя полезна информация за търговските и транспортни потоци, транспортните вериги и интермодалния транспорт и логистиката в държавите по ТРАСЕКА: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Казахстан, Киргистан, Молдова, Румъния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Украйна.
Атласът е разработен от екип експерти от нидерландската фирма “НЕА Транспортни проучвания и обучение” в тясно сътрудничество с “НЕА Централна Азия”, НИИ ТК Казахстан и Института по транспорт и комуникации с подкрепата на Постоянния секретариат на Междуправителствената Комисия ТРАСЕКА в Баку.
Данните и прогнозите, представени в атласа, са извлечени от базата данни на НЕА, за което НЕА носи пълната отговорност.
Атласът представя преглед на различни въпроси от областта на транспорта и търговията в държавите, членки на ТРАСЕКА. Той е структуриран по теми: търговия и транспортни потоци, транспортна политика, транспортни вериги, интермодален транспорт, логистика, експлоатационни процедури, външни ефекти и др.
За повече информация се обръщайте към Института по транспорт и комуникации.

Posted in: Архив.
Last Modified: октомври 24, 2013