Консултации в областта на управлението и мониторинга

Институтът подпомага местни институции и фирми в разработването и изпълнението на инвестиционни проекти, предлагайки експертна подкрепа в следните области:

  • Пред-инвестиционни и предпроектни проучвания
  • Финансово-икономически изследвания и консултации
  • Идентифициране на възможни схеми за финансиране и/или субсидиране
  • Управление и оценка на проекти
  • Подготовка на тръжни документации за строителство и обществени транспортни услуги
  • Сравнителни анализи и проучвания