Управление на мобилността

Институтът работи в областта на проучванията за търсенето и предлагането на транспортни услуги и предоставя консултации за оптимизиране на предлагането в съответствие с разходите посредством:

  • Транспортни схеми, които да повлияят върху мобилността
  • Транспортни планове и оптимизация на транспортни схеми