Инфраструктура

ИТК осигурява подкрепа за развитието на транспортната инфраструктура посредством разработването на:

  • Оценка за финансова и икономическа целесъобразност на транспортни проекти
  • Анализи за разходи и ползи
  • Анализ на чувствителността и риска
  • Консултации за ПЧП
  • Концесионни анализи за транспортна инфраструктура